ATT MÖTA OCH BEMÖTA VÅLD - Att nå framgångsfaktorerna i arbetet med våldsutsatta

 

En unik möjlighet att ta del av samlade kunskaper om arbete med våldsutsatta från verkligheten och få ta del av framgångsfaktorerna som gett ärenden där insatserna fungerat!

 

En heldag om brottsoffer för relationsvåld och hedersrelaterat våld, med uppföljningstillfälle, kunskapsvalidering och individuell feedback.

 

Intresserad av en kunskapsspäckad dag för din organisation?

För mer information eller offert för din organsation, välkommen att kontakta oss för mer info eller bokning!

 

E-post: kontakt@bemotavald.se

 

Telefon: 0738-38 58 49

 

Utbildningen administreras och marknadsförs av

www.bfhab.com

 

 

 

Utbildningspaket för grupper

Hur når man goda resultat i arbetet med våldsutsatta? De kunskaper som delas i utbildningen kommer från en verksamhet som uppvisat mycket goda resultat vid uppföljningen av verksamheten när det kommer till frekvensen för återgång till våldsrelationerna.

 

Under dagen får deltagarna en god inblick i våldets konsekvenser, om framgångsfaktorer bakom enskilda ärenden med goda resultat utifrån det praktiska arbetet i en verksamhet för våldsutsatta.

 

Dagen påbörjas med riskbedömningsdelen, och avslutas med fallbeskrivning och inspelad intervju med en våldsutsatt där deltagarnas nyförvärvade kunskaper kommer att prövas. Deltagarna gör en riskbedömning i praktiken utifrån detta fall och med hjälp av sina nyförvärvade kunskaper.

 

Utbildningsdagen ger Diplom för genomförd utbildningsdag och genomförd riskbedömning i praktiken.

 

För validering av förvärvade kunskaper följs utbildningsdagen upp i form av träningstillfälle utifrån egna förutsättningar och möjligheter. Träningen sker på riskbedömning utifrån fiktivt fall, som redovisas deltagaren i skriftlig form. Deltagarna gör, individuellt, en riskbedömning vilken tillsänds kursledarna. Kursdeltagaren får sedan feedback på sin lösning av uppgiften i skriftlig form med kursledarnas kommentarer.

 

Utbildningen är en heldag, 8.30-16.30.

 

Min 10 deltagare, max 20 deltagare per kursdag.

 

Pris: 2800 exkl moms/deltagare, faktiska resekostnader och eventuella lokalkostnader tillkommer.

 

 

 

COPYRIGHT © BFH i KILA AB 2012 | ALL RIGHTS RESERVED BFH i KILA AB

KILA KLIPPAN

611 90 ÅLBERGA

www.bfhab.com