ATT MÖTA OCH BEMÖTA VÅLD - Att nå framgångsfaktorerna i arbetet med våldsutsatta

 

Virpi Hellmark, kriminolog, fil kand. i sociologi och utbildad i strukturerad riskbedömning. Hon är också högskoleutbildad inom socialt arbete, viktimologi, missbruk och kriminalitet mm. Virpi är aktiv brottsofferstödjare och utbildar i brottsofferbemötande av utsatta för relationsvåld samt strukturerad riskbedömning. Hon har också verkat som projektledare för start av skyddat boende under Socialstyrelsens föreskrifter och handlett start av sådan verksamhet samt verkat inom socialt arbete i många år och har varit familjehem under en lång tid. Virpi är väl insatt i Socialstyrelsens föreskrifter och handlingsutrymmet för socialtjänst.

 

Sara Mohammad, ordförande i Riksorganisationen GAPF (Glöm Aldrig Pela och Fadime), mångfaldigt prisbelönt

människorättskämpe med expertkunskaper inom hedersvåldets mekanismer och med egen erfarenhet av utsatthet

i hederskulturen. Sara Mohammad kom till Sverige 1993 som politisk flykting och har än idag skyddad identitet på grund av de hot som hon levt under. Sara har stor erfarenhet av praktiska möten med utsatta ungdomar och vuxna, och myndigheternas stöd och hjälp i dessa ärenden. Sara har en gedigen erfarenhet av mekanismernas funktion i praktiken och identifieringen av hedersrelaterat våld och förtryck. Hon har föreläst och utbildat kring hedersrelaterat våld i hela landet och är en flitigt anlitad och engagerande föreläsare i ämnet.

 

 

 

 

 

 

 

COPYRIGHT © BFH i KILA AB 2012 | ALL RIGHTS RESERVED BFH i KILA AB

KILA KLIPPAN

611 90 ÅLBERGA

www.bfhab.com