ATT MÖTA OCH BEMÖTA VÅLD - Att nå framgångsfaktorerna i arbetet med våldsutsatta

Ett oslagbart utbildningspaket för grupper!

 

 

En heldag om brottsoffer för relationsvåld och hedersrelaterat våld med uppföljningstillfälle,

kunskapsvalidering och individuell feedback!

 

Strukturerade riskbedömningar

 

Virpi Hellmark, kriminolog, sociolog, aktiv brottsofferstödjare och

utbildad i Strukturerad Riskbedömning

 

 

  • Riskbedömning: att fånga upp faktorerna
  • Irrationellt tänkande och irrationella handlingar
  • Riskfaktorernas identifiering i samtal
  • Den professionellas roll i bedömningsprocessen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hedersvåldets mekanismer

 

Sara Mohammad, ordförande i Riksorganisationen GAPF,

mångfaldigt prisbelönt människorättskämpe med

expertkunskaper inom hedersvåldets mekanismer.

 

  • Hedersvåld och dess offer: vad skiljer från relationsvåld?
  • Hedersvåldets mekanismer och kontrollmetoderna
  • Familjestrukturen i hederskontexten
  • Hur identifierar vi ungdomar och vuxna som är utsatta?

 

 

COPYRIGHT © BFH i KILA AB 2012 | ALL RIGHTS RESERVED BFH i KILA AB

KILA KLIPPAN

611 90 ÅLBERGA

www.bfhab.com